facebook

Nettbrett - komposisjon med lyd og bilde

Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal komponere musikk med enkle musikalske former og motiver til filmer de har laget om temaet høst.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Musikk

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

Musisere

  • Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
  • Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår

 

 Komponere

  • Lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene
  • Komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

 

Norsk


KOMPERTANSEMÅL ETTER 7. TRINN

Muntlig kommunikasjon

  • Bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner

 

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: