facebook
De tre røverene har tatt trikken

Folk og røvere i Kardemomme by

Suttestad kunst- og kulturbarnehage gjennomførte for to år siden en forestilling for foreldrene basert på boken ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen”, og med den responsen vi fikk fra foreldrene ble det besluttet at vi skulle gjennomføre en ny forestilling etter to år. I Suttestad kunst- og kulturbarnehage ønsker vi å gå barna positive opplevelser av å vise seg frem på scene foran et stort publikum hva barna kan og hva de lærer i barnehagen. I tillegg hva barna utrykker seg gjennom bildekunst om hva de får av inntrykk gjennom norsk barneboktradisjon. Suttestad kunst- og kulturbarnehage er en barnehage som lar seg inspirere av Reggio Emilia filosofien og legger også dermed vekt på barns medvirkning og med bakgrunn i det vil barna få mulighet til å velge selv om de vil være med på prosjektet. Prosjektet omfattet de to 3-6 årsavdelingene våre og vi opplevde at alle barna var ivrige på å delta, enten på forestillingen og/eller på bildekunsten.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er forankret i Rammeplan for barnehagen del 2. I Omsorg, lek og læring står det at: ”barnehagen skal gi barn troen på seg selv og andre, og barnehagene er en arena for lek, læring, utvikling av språklig og sosial kompetanse, i tillegg til at barnehagene er en kulturarena”. I forhold til rammeplanens fagområder i del 3, har vi i: Kommunikasjon, språk og tekst: Lesing og fortelling av bok, synging av sanger fra boka, barna får et positivt forhold til bøker som inspirasjon til estetiske uttrykk. Kropp, bevegelse og helse: videreutvikling av motorikk gjennom formingsaktiviteter og videreutvikling av kroppsbeherskelse og kroppsspråk gjennom dramatisering. Kunst, kultur og kreativitet: barna får uttrykke seg gjennom scenekunst og bildekunst. Antall, rom og form: lære seg forskjell på matematiske former gjennom å produsere et tredimensjonalt bilde fra Kardemomme by. Nærmiljø¸ og samfunn: utvikle kunnskap om demokrati og tillit til deltakelse og påvirkning av fellesskapet.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: