facebook

Måltidet som pedagogisk arena

I den nye rammeplanen for barnehagar har mat og måltid fått ein tydelegare plass. For å inspirere barnehagar i måltidsarbeidet har nokre av dei nasjonale sentra utvikla eit hefte som viser korleis ulike fagområder kan integrerast i måltidet.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Denne ressursen er utvikla med tanke på ein heilskapleg tilnærming til måltidet som pedagogisk arena. Ulike fagområde er representert med tips og inspirasjon frå dei nasjonale sentra til korleis ein kan bruke måltidet til noko meir enn å ete.  

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få sanse, oppleve, leike, lære og skape med kroppen som utgangspunkt (s. 49).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: