facebook

Mæ sjøl

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankret i rammeplanens fagområde: Kunst,kultur og kreativitet
* Få kjennskap til ulike materialer og effekter. Som: Tegning, lys, maling, farger, drama, bøker, musikk, sang.
* Utvikle fantasi, kreativitet og sitt personlige uttrykk
* oppleve fellesskap, nærhet og glede i stor gruppe, mindre gruppe og en til en

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: