facebook
Foto: Per Flåthe

TEATERFABRIKKEN

Teaterfabrikken er et prosjektbasert, tverrfaglig undervisningsopplegg som resulterer i en forestilling. For en periode erstatter arbeidet med prosjektetordinær undervisning i deler av skoletida.Det er et mål at elevene selv skal ha mye innflytelse på alle sider ved produksjonen av forestillingen. De er delaktige i alle prosesser, fra å finne fram til tema og handling, til scenografi, kulisser og kostymer, skuespill, musikk og dans. I tillegg har de ansvar for markedsføring og økonomi. Elevene får kyndig veiledning av dyktige lærere og kunstnere fra kulturskolen. Også  eksterne institusjoner involveres som veiledere underveis.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: