facebook
På tur til Kråkebekken og studerer skulpturen av Kråka som har løst oppgaven hun fikk av Kong Ragnar Lodbrok av Danmark

Spelet om Kråka

2.hvert år setter Agder teater opp sagnet "Spelet om Kråka" i Spangereid. Det gjør vi også. Dette året tok vi utgangspunkt i vår forrige oppsetning, og vi ønsket at barna skulle få mer erfaringer med hvordan vikinger levde. Vi ville gi skuespillet mer dybde ved å øke barnas kunnskaper, ha delaktige voksne, og vi ville ha mer tidsriktige kostymer. Prosjektet gikk ut på å formidle sagnet på ulike måter slik at barna kunne lære med alle sansene, og avslutte med sommerfest og skuespill sammen med foresatte, søsken og besteforeldre.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I forhold til fagområdene i rammeplanen, så har hovedvekten vår vært lagt til; 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst, 3.3 kunst, kultur og kreativitet og 3.6 Nærmiljø og samfunn. Selve sagnet har gitt barna refleksjon over hva som er rett og galt, og det har styrket dem i tilhørighet til stedet. Barna har fått erfare mestring både i prosessen og i selve forestillingen. Vi har lagt vekt på inkludering, og det å se hvert enkelt barn og gi dem mestringsfølelse. Vi har jobbet for å vekke nysgjerrigheten og lysten til å delta, og akseptere at det er ok å si nei. Skuespillet krever samspill, å vente på tur og det å være en viktig person for fellesskapet. For å få rammene rundt slik vi ønsket, har vi samarbeidet tverretatlig og med ressurser i lokalsamfunnet. Hele prosessen og forestillingen er blitt dokumentert i egenprodusert dvd.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: