facebook
Utstilling av prosjektet

Fra skrot til skatt

Prosjektet viderefører det filosofiske aspektet ved fjorårets prosjekt "Jeg", og vi fortsetter med de gode arbeidsmetodene våre: ”Jeg” tok utgangspunkt i det nære, det noen ganger navlebeskuende, og den lille verden. Men ”Jeg" beveger seg også i en større sammenheng: Vi påvirkes av samfunnet rundt oss, og ikke minst vil omgivelsen rundt oss bli påvirket av oss: Gjenbruk av kunst og gjenbruk i kunsten ble stikkordene våre. Barna gikk på utstillinger som inspirerte til kreativt gjenbruk i barnehagen, og skaping av små "kunstverk". Vi samlet på skatter som senere ble til utsmykking av skulpturer: Møbler til den noe slitne kosedyr-sjiraffen Steinar. Han fikk seng, stol, badekar og toalett.
Veien videre
Vi vil fortsette å jobbe med kunstprosjekter i barnehagen, og mener vi har funnet en form som passer oss bra. Det å finne inspirasjon fra Kunstgallerier, utstillinger eller etablerte kunstverk er vår modell som vi vil videreføre, og som vi mener gir oss en symbiose mellom de spontane barneuttrykk og dannelsen innenfor kunstens verden. Vi vil ta med oss videre strukturen i prosjektarbeidet og den pulsen som preger barnehagen i den perioden vi jobber med DKB-prosjekter. Vi våger å gi slipp på litt rutiner og det medfører ofte en annen tilstedeværelse og deltakelse fra de voksnes side. Det har også en overføringsverdi til andre områder i barnehagen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Vårt mål har hele tiden vært å finne de beste måtene å involvere barna og hele personalet på. Vi vil at både den snart skoleklare seksåringen og den lille ettåringen med sine omsorgsbehov for nærhet og hvile, skal føle på kropp og sjel at de er med på en kunstreise sammen i barnehagen. Dannelsesbegrepet er også tilstedeværende i vår tanke om hva vi ønsker at barna skal tilføres: Det å se kunstverk, å danne seg egen oppfatning av hva en liker, hva en syns er vakkert, hva som gir nye tanker, og hva som kan vekke til live eksistensielle funderinger, tenker vi er viktige momenter i en dannelsesreise. Å ta valg, komme med forslag i prosjektet, og å kunne se egne ideer bli til spennende skulpturer forsterker også barnas medvirkning og danning. Med bakgrunn i Rammeplanen og dens understreking av viktigheten av barns medvirkning, har det vært et mål for oss at barna hele tiden er med og former prosjektet. Den tverrfaglige måten å jobbe på gir også stort rom til de forskjellige fagområdene i Rammeplanen.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: