facebook

"Vi reiser til månen" Sa Åste 5 år!

Som Reggio inspirert Barnehage står kreativitet i høysetet for vårt arbeid. Vi tar alltid utgangspunkt i barnas initiativ når vi starter et prosjekt. Vi lar oss rive med av barns lek, kreativitet og engasjement.

Prosjektarbeid er vår arbeidsmetode - altså vår hverdag = prosjekt

Hele barnehagen velger samme prosjekttema og det jobbes på tvers av avdelingene. På denne måten drar personalet og barna nytte av hverandre. I dette prosjektet skal alle opplevelser/aktiviteter og erfaringer være med på å gi "krydder" til LEK.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I vår barnehage har vi et ekstra fokus på fagområdene: Kunst, kultur og kreativitet og Natur miljø og teknikk. Ettersom prosjektet er vår arbeidsmetode jobber vi daglig tverrfaglig. Vi er innenfor alle fagområdene i rammeplanen, som du kan lese mer om i prosjektbeskrivelsene

Vårt syn på barn som sterke og kompetente legger grunnlagt for vårt prosjektarbeid.Barn ønsker å lære, og vi som pedagoger skal legge til rette for et kreativt, spennende og utfordrende læringsmiljø. Det legges vekt på medvirkning, demokrati og skaperglede. (jfr rammeplan)

Barn er forskjellige og vi er opptatt av å bevare ulikhetene. De får velge materialer, løsninger og arbeidsmetoder selv.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: