facebook

Havørna i byen vårres!

Etter fortellerstund med Eirin Edvardsen var vi klare til å ta fatt, og over 300 elever arbeidet med forskjellige uttrykk på tvers av fag og trinn. Noen trinn dro på byvandring på jakt etter ørna i skulpturkunsten og fant den flere steder i bysentrum. Tilbake på skolen var det kreativ virksomhet på 8 forskjellige verksteder for småtrinn og mellomtrinn. Det ble malt store landskaper fra både by og land hvor havørna ferdes, verdens største havørnegg ble skapt, ørneleir laget og ørneegg ble tovet. Det var også stor aktivitet på tegneverkstedet, stofftrykk-, drage- og kreativt skriveverksted, og ørna ble skapt etter entreprenørielle metoder.

På slutten av prosjektuka var det en fellessamling ledet av elevrådet, og prosesser og produkter ble formidlet til en samlet elevflokk. Det vanket også besøk av formannen i havørnklubben hvor gode ord og medlemsskap i klubben ble tildelt samt et vakkert bilde. En flott og hektisk uke for alle.

Referanser til Kunnskapsløftet er mange, både i generell del, prinsipper for opplæringen og i kompetansemålene for fagene (eksempelvis norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, musikk)
“Opplæringen skal gi elevene mot til å gå løs på livet og gi dem et ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer. Dette ivaretas gjennom dyrking av kreative evner, kritisk tenkning og søkende holdning. Barns nysgjerrighet er en naturkraft, og det fremste mål for utdanning er utvikling. Kreativitet forutsetter læring og at en kjenner elementer som kan utvikle og stimulere.”
Det skapende menneske – generell del LK06

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Norsk

Muntlige tekster

 • Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
 • Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser (1-2)
 • Lage fortellinger ved å kombinere bilde, lyd og ord (3 – 4)
 • Bruke bilder, sang og musikk i framføringer og presentasjoner
 • Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy (5 – 7)

 

Naturfag

 • Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • Gjenkjenne og bestemme dyrearter og sortere dem (1 – 2)
 • Innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
 • Argumentere for forsvarlig fremferd i naturen (3 – 4)
 • Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved feltarbeid
 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre (5 - 7)

 

Kunst og håndverk

 • Elevene skal uttrykke egne opplevelser gjennom tegning
 • Lage enkle gjenstander i leire
 • Lage enkle gjenstander i papir/tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette (1 – 2)
 • Lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer
 • Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer (3 - 4)
 • Bruke formelementer fra ulike kulturer i utformingen av gjenstander med dekorative elementer
 • Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt (5 – 7)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: