facebook
Don`t be a Stranger av Irene Nordli - © Irene Nordli / BONO 2014

Samtaler om samtidskunst

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Kunst i Skolen har samarbeidet om undervisningsopplegget om samtidskunst. Oppelgget tar utgangspunkt i 23 avfotograferte verk som representerer ulike typer samtidskunst, fra tegning, foto og maleri til store innstallasjoner og konseptuelle verk. Til hvert bilde følger det en kort informasjon om kunstneren og det aktuelle verket, sammen med forslag til spørsmål som utgangspunkt til bruk i undervisningen. Utvalgte verk har også forslag til praktisk oppgaver. 

Undervisningsopplegget kan lastes ned i høyre kolonne. For raskere nedlastning har vi en lavoppløselig versjon tilgjengelig, den kan lastes ned ved å klikke her. Bilder av kunstverkene er tilgjengelig i en en egen pdf som kan vises på projector, datamaskin eller nettbrett. Denne kan og lastes ned i høyre kolonne.

Google har laget en database der de presenterer kunstverk digitalt. Kunstneren Ernesto Neto fra Samtaler om samtidskunst er en av de presenterte. Her kan du hente inspirasjon til andre kunstverk du kan bruke i undervisningen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Læreplanen i Kunst og håndverk sier følgende:

Kunstgjenstander og nytteprodukter kommuniserer tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er og hvor vi hører hjemme. Den estetiske dimensjonen står sentralt i barn og unges hverdag og utgjør et grunnlag for deres valg og ytringer. Forståelsen for fortidens og nåtidens kunst og håndverk i egen og andres kultur kan gi grunnlag for videre utvikling i vårt flerkulturelle samfunn. Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmennutdannelsen. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelser på ens egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv.

MÅL FOR OPPLÆRINGEN ER AT ELEVEN SKAL KUNNE:

ETTER 4. ÅRSTRINN:

  • Visualisere egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
  • Samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for egne arbeider
  • Samtale om sin opplevelse av samtidskunst

 

ETTER 7. ÅRSTRINN:

  • Samtale om hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

 

ETTER 10. ÅRSTRINN:

  • Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portretter og skulptur
  • Samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
  • Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: