facebook

Øv gitar med digital hjelp!

Dette undervisningsopplegget ser på en av mange muligheter for hvordan vi kan bruke digitale verktøy aktivt i den daglige musikkundervisningen. Ved hjelp av iPad og appen iReal Pro lærer elevene seg å spille på akustiske instrumenter.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Musisere
bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter
øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk

Komponere
bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: