facebook

Norgens største morohaug

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

I rammeplan legges det vekt på å gi barna anledning til å bli kjent med tradisjoner innen bomiljø, byggekunst, håndverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet. Vårt prosjekt kommer i nære relasjoner til dette med håndverk og byggekunst. Samtidig som barna får bruke sin fantasi, kreativ tenkning og skaperglede, som er grunnleggende for å utvikle sine 100 språk. Rammeplanen sier også at barn skal få utvikle sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet. Vårt valg av materiale gir raske og spennende uttrykk som stimulerer til et breit engasjement hos alle barn.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: