facebook

Teaterbarnehagen Villa Matilda

Hele barnehagedriften er gjennomsyret av kunst og kulturformidling med hovedsatsing på drama, dans og musikk. De ansatte har spisskompetanse innenfor fagfeltene. Personalet lager forestillinger for og med barn. I løpet av en uke kan barn velge mellom aktiviteter som dramagruppe, teaterforestilling, teaterdans, musikalsk teater, kor, litteraturgruppe, kulissemaling. Barna møter mange rollefigurer (de ansatte) som på forskjellig vis går i dialog med barna.

Juryens begrunnelse

Juryen lar seg imponere av barnehagens bevissthet om å satse på spisskompetanse innen kunstog kulturfagene. De ansatte er nøye med uttrykkene de skaper og møter barna på deres premisser gjennom sine fantastiske rollefigurer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold, Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek

Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne.

I bunnen av konseptet  ”teaterbarnehage” ligger det egentlig rollelek. Rollelek er noe barna driver med fra de er ganske små, og de lærer om livet ved å herme. Man kan si at vi tilfører voksenverdenens versjon av det, som handler om teater. Gjennom teateret og teaterets virkemidler lærer ungene å se seg selv, på en scene.

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: