facebook
Skjermdump fra fra http://sprakloyper.uis.no/ Besøk nettsiden for å se hele pakken.

Språkløyper - Lesing og skriving i design og håndverk

Lesing og skriving i design og håndverk er en kompetanseutviklingspakke rettet mot alle lærere som underviser i design og håndverk i videregående skole, men kan med fordel også benyttes av lærere på andre nivåer som lærerutdanning og i grunnskolen. 

Filmer knyttet til denne språkpakken:

 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

 

Pakken er en del av Språkløyper  -  Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving, 2016-2019, som skal styrke norske elevers kompetanse i språk. lesing og skriving. Kunnskapsdepartementet står bak strategien, mensLesesenteret har fått ansvar for gjennomføringen i samarbeid med Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har, i nært samarbeid med Lesesenteret, utviklet Lesing og skriving i design og håndverk. Kompetanseutviklingspakken består av en rekke økter med fagtekster, filmer, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål og oppgaver til mellomarbeid.

Målet med kompetansepakken er å formidle kunnskaper om hvordan lærere i design og håndverk kan arbeide med lesing og skriving på fagrelevante måter for å styrke elevenes språkkompetanse.

Håndverksfagene har en sterk tradisjon for muntlig overføring av kunnskaper og ferdigheter fra mester til lærling. Lesing og skriving har ikke hatt samme posisjon i håndverksfagene, men i dag ser vi at bl.a. den teknologiske utviklingen i samfunnet øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter. Lesing og skriving i design og håndverk handler, i tillegg til å uttrykke seg verbalt og skriftlig, også om å kommunisere visuelt. Å kunne lese i design og håndverk dreier seg blant annet om tolking og bruk av arbeidstegninger, tegn og symboler. Når elevene produserer eget visuelt materiale i form av ulike produkter uttrykker de seg ved hjelp av det visuelle språket. Dette inngår som en del av de fem grunnleggende ferdighetene design og håndverk.

Lesing og skriving i design og håndverk er laget for at du som faglærer, i samarbeid med dine kollegaer, skal kunne utvikle gode strategier for å styrke elevenes begrepsforståelse både muntlig, skriftlig og visuelt i praktisk arbeid.

KKS oppfordrer til å ta kompetanseutviklingspakken i bruk! La deg inspirere til samarbeid med dine kollegaer for å øke elevenes språkkompetanse i vid forstand!

Trykk på denne lenken for å komme direkte inn på kompetanseutviklingsplakken:  Lesing og skriving i design og håndverk 

Se også Skrivesenterets ressurs om Skriving i praktiske og estetiske fag.

Bilder: