facebook

Digitale ferdigheter i musikk og kunst og håndverk

Hva innebærer det å ha digitale ferdigheter i et fag som musikk eller kunst og håndverk?
Denne filmen viser noen eksempler på hvordan man kan ta i bruk ulike virkemidler i den praktiske undervisningen. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Film: