facebook

REDESIGNET PRODUKT - SY EN VESKE

Introduksjon til læreren:

Dette er en redesign-oppgave, der elevene skal sy en veske av brukte materialer.
Skriving av arbeidsbeskrivelse har som mål å gjøre elevene bevisst på alle steg i prosessen fram mot det ferdige produktet. Arbeidsbeskrivelsen fungerer som bevisstgjøring. Den er også utgangspunktet for å vurdere prosessen. Tid- og materialsparing bør f.eks. være en del av denne vurderinga.

Kompetansemålene i valgfaget sier blant annet at elevene skal kunne begrunne valg i designprosessen, og at de skal kunne dokumentere og presentere egen designprosess og produkt. Skriftlig utforming av arbeidsrapport er et hjelpemiddel i denne prosessen.

Opplegget er utviklet av Skrivesenteret ved Ida Magnhild Okkenhaug

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget design og redesign

 

Designprosess

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

 

Produkt

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: