facebook

Enkel lydkomposisjon med iPad. Del 2.

Målet med denne ressursen er å vise deg hvordan du enkelt kan ta i bruk iPaden som verktøy og instrument i musikktimen. Den fungerer for elever og elevgrupper som skal lage enkle lydkulisser/lydkomposisjoner eller andre lydbaserte oppgaver.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

KOMPETANSEMÅL

Etter 7.årstrinn

Komponere:
- komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy

Etter 10.årstrinn

Komponere:
-bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: