facebook
Foto:Båsmobakken barnehage/KKS

Sirkus bananas - Drama og akrobatikk på timeplanen

Opplegget egner seg til undervisning på 1. - 4. trinn i kunst og håndverk,norsk/drama, kroppsøving og musikk og tar utgangspunkt i sirkus som tema. Elevene får utfordre både kropp og sjel gjennom å styrke sine motoriske ferdigheter ved sjonglering, akrobatikk og balansering. I tillegg knyttes undervisningen til ulike formings-, drama- og musikkaktiviteter.

Omfang: Undervisningsopplegget er beskrevet som et prosjektarbeid over flere bolker. Hvor mange timer som skal settes av er opp til hver enkelt lærer og skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankring i læreplanen:

Kompetansemål i kunst og håndverk:


• Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
• Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre.

Kompetansemål i kroppsøving:


• Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra
• Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte aktivitetar.

Kompetansemål i norsk:

• Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Kompetansemål i musikk:

• Imitere og improvisere over enkle rytmer og klangerProsjektbeskrivelse:
Bilder: