facebook

Vi lager regnstav

Som en del av pilotprosjektet Bodøpiloten har Bjerkhaug barnehage jobbet spesielt grundig med musikk og lyd. En musikkpedagog fra kulturskolen introduserte forskjellige instrumenter på musikksamling i barnehagen, og regnstaven fikk mye oppmerksomhet hos barna. De ville prøve å lage sine egne regnstaver!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Fra kapittel 3.3 Kunst, kultur og kreativitet: "Gjennom rike erfaringer med kunst og kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon." "(Personalet må) motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer."

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: