facebook
Foto: H. Hermansen

KDA og DH Gjøglerne kommer!

Hva er en gjøgler? I følge Store norske leksikon er en gjøgler «opprinnelig en betegnelse på en artist som, i motsetning til hoffets narr, opptrådte for et folkelig publikum på markeder og torg. Betegner i moderne tid gjerne en underholdningsartist som opptrer for et bredt sammensatt publikum, og er den yrkestittel som to så vidt forskjellige kunstnere som Wenche Myhre og Dario Fo foretrekker å bruke om seg selv» (Larsen, 2015).

Dette undervisningsopplegget lar nettopp forskjellighet og mangfold stå i sentrum når elevene skal utforme hver sin gjøglerdukke. Opplegget ble til som følge av et samarbeid mellom Nordnorsk opera og symfoniorkester (NOSO), Nasjonalt senter for kunst og kultur i skolen (KKS) og lærere og elever ved Bodin vgs. En viktig målsetting for samarbeidet har vært å heve interessen for og kunnskapen om opera i skolen, samt gjøre elevene kjent med alle fasettene en operaoppsetning består av. Kanskje kan slike samarbeidprosjekter åpne elevenes øyne for nye og litt annerledes yrkesmuligheter i framtiden?

I NOSOs oppsetning Ariadne auf Naxos, som elevene på ulike måter har fått innblikk i, spiller gjøglere en sentral rolle. Undervisningsopplegget kan brukes helt uavhengig av en konkret operaforestilling, men samspill med profesjonelle aktører og institusjoner er jo faglig berikende når dette er mulig!

Undervisningsopplegget har utgangspunkt i kometansemål fra faget scenografi og kostyme. Dette faget kan ikke lenger velges av elever i videregående opplæring. Det er likevel fullt mulig å la seg inspirere og tilpasse opplegget til kompetansemål innenfor KDA eller DH

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Samarbeidsprosjektet er gjennomført i faget scenografi og kostyme, som fra høsten 2017 ikke lenger kan velges av elever i videregående opplæring.
Med små endringer og tilpasninger kan undervisningsopplegget tillempes kompetansemål i fag både på KDA og DH.

Opplegget er basert på følgende kompetansemål i scenografi og kostyme:
KOSTYME, eleven skal kunne

- lage enkle masker til ei tenkt oppsetjing

- designe og produsere enkle kostyme

- bruke enkel mønsterkonstruksjon og ulike samanføyningsteknikkar

- vurdere verkemidla sminke, kostyme og rekvisittar som kommunikasjon i scenerommet

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: