facebook

Musikkskogen

Bjerkhaug barnehage har laget en Musikkskog på barnehagens uteområde. Her har de brukt gjenbruksmaterialer til å lage lydinstallasjoner som er montert i skogen. På trærne har de festet hermetikkbokser som barna kan slå på, de har hengt opp uroer laget av tomme kaffekapsler og festet hjulkapsler slik at barna kan bruke de som trommer. Skogen ble til gjennom et samarbeid med Bodø kulturskole og Kreativt gjenbrukssenter Salten som en del av Bodøpiloten.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk. (…)

Personalet skal (…) synliggjøre og skape estetiske dimensjoner i barnehagens inne- og uterom.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: