facebook

Musikkskogen

Bjerkhaug barnehage har laget en Musikkskog på barnehagens uteområde. Her har de brukt gjenbruksmaterialer til å lage lydinstallasjoner som er montert i skogen. På trærne har de festet hermetikkbokser som barna kan slå på, de har hengt opp uroer laget av tomme kaffekapsler og festet hjulkapsler slik at barna kan bruke de som trommer. Skogen ble til gjennom et samarbeid med Bodø kulturskole og Kreativt gjenbrukssenter Salten som en del av Bodøpiloten.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon (s. 36).

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet (s. 36).

1.8 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling
Utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring (s. 16).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: