facebook
Foto: Pål Bikset

DH Papirparykker og porselenssmykker

Man trenger ikke å bruke penger på dyre materialer for å lage flotte produkter. Billig og gjenvinnbart materiale som f.eks. papir kan bearbeides til imponerende produkter, samtidig som læringsprosessen inkluderer viktige områder i fagene våre. Ved å jobbe med begreper som form, tekstur, kontraster og helhet i papir og leire viser dette opplegget at elevene, uansett forutsetninger, vil kunne kjenne mestringsfølelse i slutten av prosjektet.

Hovedtema i undervisningsopplegget er papirparykker med tilhørende smykke i leire, begge produktene holdt i hvitt. Målet er blant annet å jobbe med de nevnte begrepene i ulike materialer og teknikker (papir og leire), samtidig som elevene skal skape en sammenheng mellom disse.

Opplegget er utarbeidet for VG1 design og håndverk av Bente Høyen og Trine Lise Bang ved Polarsirkelen vgs., studiested Mjølan. Opplegget kan også, med noen justeringer, brukes på KDA.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon
Elevene skal kunne

* bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter

* eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper

* vurdere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle arbeidsprosesser og produkter

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: