facebook
Foto: Grete Langseth., satt sammen av KKS

Yrkesfagenes år 2018, fagartikkel av Hilde Hermansen

Artikkelen gir et praktisk eksempel på hvordan  elevene kan gis muligheter for å sette egen yrkesutdannelse inn i en større kontekst, gi dem erfaringer med at samarbeid kan generere nyskapende, kreative og gode håndverksmessige løsninger, samt å synliggjøre og løfte fram noen ulike yrkesutdanninger innen design og håndverksfagene i regionen.

Det reflekteres også over noen didaktiske perspektiver knyttet til skapende prosesser innen design og håndverksfagene generelt.

Hilde Hermansen er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Hun har mange års erfaring som lærer i videregående opplæring og er også tilsatt som lektor ved Saltdal videregående skole.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Artikkelen kan benyttes som ressurs innenfor programområde for design og håndverk og kunst, design og arkitektur.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: