facebook

Undervisningsopplegg i Sal og scene - Dikt og musikkfusjon

Elevene skal i denne produksjonen bidra med egne ideer til formidling, musikkvalg, tonesetting eller diktskriving, i tillegg til å være med på å sette det hele sammen til et konsept. Utgangspunktet er enkelt og terskelen bør være lav for å bidra inn i fellesskapet. Undervisningsopplegget dekker alle de grunnleggende ferdighetene som er lesing, skriving, muntlig, regning og IKT.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget sal og scene

Skape

utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner

• samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger

• sette opp et enkelt budsjett og markedsføringsplan

 

Formidle

presentere en eller flere produksjoner for publikum

• samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig

• utveksle synspunkter om valg av virkemidler og utførelse

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: