facebook

Lille Ester

I forbindelse med kulturvernminneåret 2009 ville vi bruke anledningen til å bli nærmere kjent med vår nære fortid gjennom en muntlig fortelling fra en liten jentes opplevelser i lillehammer i 1930 åra.Vi ville la ungene få del i en liten jentes hverdag, drømmer og muligheter.Vi fotograferte, tegnet og malte. Brukte egne bilder og andres til inspirasjon. Vi brukte språket på ulike måter, til fortelling, gjenfortelling i sanger og replikker. Vi lagde teater og film.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Med fortellingen om den lille jenta som grunnlag, så favnet vi flere av områdene i rammeplanen. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst, ved å fortelle, gjenfortelle og lage  replikker til teater og film. Sang og sangtekst. 3.3 Kunst, kultur og kreativitet, gjennom foto, tegning, maling, film og teater. 3.6 Nærmiljø og samfunn, ved kunnskapen om en liten jentes hverdag i 1930 årene, i Lillehammer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: