facebook

Elevbedrift med enkel lydproduksjon

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i et 10-timers opplegg for opplæring i teknisk lydutstyr. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Ideutvikling:

• Identifisere behovet for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet.
• Vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom tjenester eller ved å videreutvikle de som allerede eksisterer
• Utvikle en forretningsidé og etablere en bedrift

Produksjon:
• Planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe
• Sette opp et enkelt budsjett og et enkelt regnskap for arbeidet
• Utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en hensiktsmessig måte

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: