facebook
Foto: Jan Inge Haga

SKRIVEKONKURRANSE

I en tid hvor lesing og skriving får stadig større betydning i folks hverdagsliv, ikke minst gjennom sosiale medier, er det viktig å skape oppmerksomhet rundt kvalitetstilbud om skrivekunst til barn og unge. Sandnes kulturskole hadde i lang tid etterlyst muligheter for å formidle skrivekunsttilbudet gjennom et skapende prosjekt. Skolen ønsket nå å se om en skrivekonkurranse i samarbeid med en ledende medieinstitusjon kunne stimulere interesse for kulturskolens skrivekunsttilbud. Tanken var at de beste tekstene til slutt skulle publiseres.

Dette er et av de 12 kulturskoleprosjektene som i 2011 ble valgt av Utdanningsdirektoratet som prosjekter med nasjonal overføringsverdi. Prosjektene var rettet mot samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen eller kulturskolen og SFO. Prosjektene hadde  som mål å prøve ut nye aktiviteter og tverrfaglige prosjekter, og var et  ledd i styrkingen av kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: