facebook
Ill: H. Hermansen

DH Komposisjon og grunnformer

I alle design- og håndverksyrker forholder man seg på ulike måter til grunnformer og sammensetting av disse. Hvordan kan man etablere en grunnleggende forståelse for grunnformer og komposisjon i en gruppe 15- 16-åringer, som kanskje har svært ulike interesser når det gjelder fremtidens yrkesvalg?

Dette undervisningsopplegget er ment som inspirasjon og hjelp i starten av skoleåret. Opplegget består av ulike fragmenter man kan plukke og sette sammen slik den enkelte lærer mener er best. Det gis eksempler på flere tilnærmingsmåter til ulike typer formproblematikk. Elevene gjør observasjoner og får erfaringer med både to- og tredimensjonal form, lærer viktige begreper og møter nye problemstillinger. Gjennom ulike introduksjoner og små oppgaver får elevene større forståelse for form generelt og for betydningen av form i noen ulike yrker. Opplegget avsluttes med en individuell oppgave der elevene jobber med grunnformer i en komposisjon. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Produksjon
Elevene skal kunne

- bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter.

- bruke relevante faguttrykk i samtale og drøfting med kunder, brukere og kolleger

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: