facebook
Utstilling

Barn og fotografering

Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av engangskamera dokumentere sin hverdag og detaljer i sine omgivelser. I prosessen vektla fotografen at det skulle være barnas egne uttrykk som kom frem gjennom fotograferingen. Bildene fra prosjektet «Barn og fotografering» ble vist på Galleri Bodøgard i en utstilling der også Tusseladden barnehage bidro med tegninger.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 4: Barns medvirkning

Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet.  Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen (s.27).

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

  • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne

  • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk (s.51).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: