facebook
Utstilling

Barn og fotografering

Gjennom Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av engangskamera dokumentere sin hverdag og detaljer i sine omgivelser. I prosessen vektla fotografen at det skulle være barnas egne uttrykk som kom frem gjennom fotograferingen. Bildene fra prosjektet «Barn og fotografering» ble vist på Bodøgard i en utstilling der også Tusseladden barnehage bidro med tegninger.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

1.5 Medvirkning
Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk (s.18).

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk (s.42).

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna
• styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk  
• utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet  
• utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama  

For å arbeide i retning av disse målene må personalet  
•oppmuntre og stimulere barn til å iaktta estetiske fenomener og detaljer i møte med natur og fysisk miljø og i kunstneriske uttrykksmåter i arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelser  
• sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere (s.44).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: