facebook

Kan du spille et bilde?

Dette er et undervisningsopplegg i musikkfaget for 2.trinnet i barneskolen. Prosjektet er gjennomført og utviklet av kulturskolelærerne Randi Carlsen Løksti, Karin Torsteinsen og Kristin Hals Kummernes.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Etter 2.trinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Visuell kommunikasjon

Mål for opplæringen er at elven skal kunne eksperimentere med form, farge og rytmer i border.

Vi tar utgangspunkt i et bilde av Picasso og bruker hans former og farger til å gjenskape egne rytmer og musikkuttrykk.

Musisere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder
  • improvisere enkle stemmer og rytmer etter gehør
  • delta i framføring med sang, samspill og dans

Komponere

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • sette sammen musikalske grunnelementer som klang, rytme, dynamikk og melodiske motiver til små komposisjoner

Lytte

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • samtale om hva som er særegent for et musikkstykke, og hvilke assosiasjoner det kan gi
  • samtale om musikkens klang, melodi, rytme, dynamikk og tempo

Den generelle del av læreplanen

  • det skapende mennesket
  • det arbeidende mennesket
  • det samarbeidende mennesket

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: