facebook

Potet blir kunst

I Breidablikk kulturbarnehage har poteter fått nytt uttrykk og blitt til en kunstutstilling. Barna har høstet poteter og funnet karakterer i potetenes merkelige former. 

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen må gi barn høve til å oppleve kunst og kultur og til sjølve å uttrykkje seg estetisk. Å vere saman om kulturelle opplevingar og gjere eller skape noko felles, bidreg til samhøyrsle (s. 42).

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: