facebook
Flamencoworkshop

Dansorama!

Dette prosjektet fokuserer på dans under kulturfestivalen MiniUKA 2013, som arrangeres av SiT Barn. Gjennom workshops med samtidsdans og flamenco, og danseforestillinger fra mange kulturer og sjangre, ser vi på hvordan dans er ypperlige verktøy for flerkulturelt arbeid med de yngste barna i barnehagen. Slå deg løs, dansorama!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

3.2 Kropp, bevegelse og helse
«Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.» Barnehagen skal bidra til at barna
-får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.
-skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer.
-videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.

3.3 Kunst, kultur og kreativitet
«Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet.» Barnehagen skal bidra til at barna:
-utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk.
-styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk.
-utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:
-ha et bevisst forhold til samspillet mellom kunst, kultur og barns lek.
-være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i utforskning av de estetiske områdene.
-motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne sine egne uttrykksformer.
-sørge for at barn opplever lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturuttrykk og at de får møte kunstnere.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder:
Lydfiler: