facebook
Foto: Barnehagene i Ringebu kommune/KKS

Vær sett med barns øyne - Fotografering som teknikk og formidlingsform

Læreren kan med dette undervisningsopplegget ta med barna på en foto- og værreise. Elevene får innsikt i fenomenet vær gjennom ulike former for utforskning. De får også erfaringer med fotografering som teknikk og kunstnerisk formidlingsform.

Opplegget tar utgangspunkt i et allerede gjennomført prosjektarbeid i barnehagen og det er videreutviklet og tilrettelagt undervisning i kunst og håndverk, naturfag, norsk og digitale uttrykk på småtrinnet i skolen.

Omfang: I skolen kan man gjennomføre prosjektet over like lang tid som i barnehagen, men dette undervisningsopplegget er først og fremst tilpasset en tidsramme på ca. 6 timer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Forankring til læreplanen:

Kompetansemål i Kunst og handverk (Visuell kommunikasjon)

• Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
• Bruke enkle funksjoner i digitale bildebehandlings-program
• Lage enkle utstillinger av egne arbeider

Kompetansemål i norsk og digitale uttrykk

• Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
• Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
• Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Kompetansemål i naturfag

• Bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: