facebook

Magiske øyeblikk i Universet

Universet studentbarnehage ønsker å skape flest mulige øyeblikk for barn og ansatte. Vi bruker dans, drama, musikk og estetiske fag for å lage en magisk ramme. For at magien skal spre seg hever vi kompetansen til alle ansatte ved bruk av eksterne foredragsholdere og ved intern opplæring.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet forankres i Rammeplanen for barnehagen, under kapittel 3.3 kunst, kultur og kreativitet. ”Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. Barnehagen skal også bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede”. I Universet studentbarnehage gir vi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur, gjennom å møte kunstnere, oppleve magiens verden og tilby verktøy slik at de kan utrykke seg gjennom ulike kunstformer.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: