facebook
Elevarbeid fra Thora Storm vgs.

KDA Menneskekroppen - kroki og fargekomposisjon.

Dette undervisningsopplegget tar sikte på at elevene skal bli kjent med menneskekroppens proporsjoner med kroki. Elevene skal også få øvet seg i ulike teknikker, materialer og forståelse til å skape egne selvstendige uttrykk i farge.
 
Opplegget er delt inn i 2 deler.
Del 1. Kroki, proposjoner og teknikker
Del 2. Fargekomposisjon.
 
Denne oppgaven er utarbeidet av Trine Leer ved Thora Storm videregående skole i Trondheim i samarbeid med Kunst og kultursenteret.
Undervisningsoppleggene er utført i klasser med tolærersystem.

 Ett kort eksempel på blindtegning med raskere hastighet enn normalt. (Timelapse)

Ett enkelt eksempel på Kroki - hvordan tegne helheten framfor detaljer.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Undervisningsopplegget er laget for VG2 KDA men flere teknikker er aktuelle på VG1 innenfor kunst og visuelle virkemidler.

Kunst og visuelle virkemidler 2

I fagets formål står det at programfaget skal legge grunnlaget for at eleven utvikler kunnskap om den bredde og variasjonen som finnes innafor kunstfeltet. Faget skal fremme forståing for bruken av visuelle verkemiddel, og bidra til at eleven bevisst kan bruke de i personlige uttrykk. Opplæringen i kunst og visuelle virkemiddel skal rettest mot opplevelser, utforsking og utvikling av kunstneriske uttrykk. Opplæringen omfatter arbeid i ulike materiale og verktøy, både i tradisjonelle og nye teknikker og i analoge og digitale verktøy.

Kompetansemål:

Elevene skal kunne

  • bruke kunnskap om anatomi, proporsjonar og forkortingar i teikninga av menneskekroppen
  • bruke valør, farge, form og perspektiv for å oppnå illusjon av rom
  • forklare den påverknadskraft og symbolverdi fargane har til å skape identitet og tilhøyrsle
  • bruke sentrale komposisjonsprinsipp for å skape eigne uttrykk
  • bruke fagomgrep i samtale om og vurdering av eige og andre sitt arbeid
  • bruke digitale verktøy for å utarbeid skisser og bildetnotat
  • bruke varierte materiale, reiskapar og teknikkar i arbeid med to- og tredimensjonal form

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: