facebook
Foto: Kim Roger Asphaug

TALENTLAB’EN

Talentlab’en i Fosen og nabokommunene er et tilbud til elever som ønsker mer enn den ordinære undervisningen i kulturskolen, både praktisk og teoretisk. Talentlab’en er en arena hvor motiverte og interesserte ungdommer møtes og spiller under ledelse av kvalifiserte lærere. Prosjektet går over en periode på åtte måneder, med møter én lørdag hver måned. Talentlaben er organisert som en rekke samlinger, og kommunene stiller som teknisk arrangør når Talentlaben kommer dit. To av samlingene har form av åpne forestillinger hvor alle elevene deltar.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: