facebook
Foto: Sofie Svemo Nyland

KDA Stilleben med barokke virkemidler

KONTRASTER    -   DYNAMIKK    -    DRAMATIKK    -    ASYMMETRI    -    SYMBOLIKK    -    LYS OG MØRKE
Når man arbeider med barokkens virkemidler i maleriet, knyttet opp mot stilleben som fotografisk sjanger, får elevene mange spennende utfordringer. Hvis elevene allerede fra norskfaget er kjent med barokken innen litteraturen, øker forståelsen og det er lettere å se faglige sammenhenger.

Undervisningsopplegget viderefører grunnleggende fagkunnskap innen komposisjon, bruk av visuelle virkemidler og kamerateknikk slik at elevene stimuleres til å eksperimentere og utvikle sine kunnskaper og ferdigheter ytterligere. Å erfare hvordan lys kan modellere form, framheve teksturer og skape atmosfære og stemning i fotografiet er motiverende og lærerikt!

Opplegget er utarbeidet for valgfaget trykk og foto av Hilde Hermansen, ansatt ved Saltdal vgs. og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Foto og grafikk 1, eleven skal kunne

* gjøre greie for foto som dokumentasjon, reportasje, illustrasjon, kunstuttrykk og reklame

* gjøre greie for og bruke visuelle virkemidler i arbeid med foto og grafiske uttrykk

* beskrive ulike innstillinger i et kamera og bruke dem som virkemidler i eige arbeid med foto

* overføre og omarbeide bilder ved hjelp av digitale verktøy

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: