facebook
Foto: Ane Solstuen

Lyttekompetanse med læringsspilleliste

En læringsspilleliste legger opp til et oppgaveløp der elevene jobber selvstendig og i eget tempo. I en slik spilleliste kan du legge opp til varierte innfallsvinkler til samme tema, og etter behov legge inn nivådelinger eller valgmuligheter basert på elevenes interesser.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Opplegget jobber primært med mål fra hovedområdet «å lytte». Etter 10. trinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

  • gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk
  • diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for egne musikkpreferanser
  • uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare
  • gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: