facebook

DH Interiør vg3. Elevbedrift og redesign av pub.

Bedriften er dannet av vg3 Interiør elever ved Bodin videregående og maritime fagskole og deres faglærer i Interiør Kari Haugstad.

Dette undervisningsopplegget viser gangen i å levere løsningsforslag fra befaring til presentasjon. Undervisningsopplegget har overføringsverdi for elevbedrifter som skal i gang med interiøroppdrag.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kompetansemål

Interiørarbeid
Programfaget omfatter planløsning av funksjonelle rom samt valg av produkter og materialer.
Arbeid med ulike materialer og teknikker med vekt på form, farge og funksjon inngår i programfaget. 
Programfaget innbefatter også kunnskap om trender og stil- og kulturhistorie. 
I programfaget inngår også kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere samt helse, miljø og sikkerhet. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

-Analysere og vurdere innhold og omfang av ulike interiøroppdrag

-Bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig

-Dokumentere og vurdere eget arbeid
 
Presentasjon

Programfaget omfatter presentasjon og dokumentasjon av løsningsforslag i forhold til målgruppe, funksjon,
estetikk, stil og sammenheng. Programfaget omfatter også tegning og visualisering både to- og tredimensjonalt. 
Bruk av digitale verktøy, illustrasjon og tekst inngår i programfaget. I programfaget inngår også kundeveiledning, kostnadsberegning og markedsføring. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:


-Analysere kundebehov, veilede kunder og skissere interiørideer


-Utarbeide forslag til interiørløsninger sammen med kunder og andre samarbeidspartnere
-Presentere løsningsforslag visuelt og verbalt
-Lage målsatte miljø-, arbeids- og presentasjonstegninger med beskrivelser samt lysplan


-Beregne material- og tidsforbruk og pris på eget interiørarbeid


-Lage produkt- og materialkart med beskrivelser


-Dokumentere eget arbeid i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng


-Vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: