facebook
«Sulten fugleunge», Gunilla Holm Platou og utprøving av farge og materialbruk, elevarbeid.

KDA Utradisjonelt fuglehus

I faget design og bærekraft skal elevene bl.a. jobbe med lokale og globale utfordringer, og de skal utarbeide bærekraftige designløsninger. Dette undervisningsopplegget knytter deler av formålet for faget til innovativ utforming av gode boliger for småfugler. Småfuglene sliter fordi vi mennesker tar fra dem leveområdene. Mange arter har opplevd betydelig nedgang i bestanden de siste 20 årene (Christensen, 2017). Gjennom undervisningsopplegget bidrar elevene til bærekraftige designløsninger for ulike fuglearter og i en større målestokk til bevaring av verdens biologiske mangfold.

Ved å bruke designmetodikk som bygger på CPS-metoden (Creative Problem Solving) stimuleres elevene både til strukturert, analytisk tenkning og til åpne og frie tankestrømmer.

Undervisningsopplegget er delvis illustrert med malerier og trykk av kunstneren Gunilla Holm Platou. Hun har arbeidet med en billedserie kalt Rødlista fugler. Nasjonalt senter for kunst og kultur takker for tillatelse for bruke hennes arbeider som illustrasjoner i denne undervisningsressursen.

Oppgaven er levert av Ennio Ermanno Martinuzzi ved Rosenvilde videregående skole og bearbeidet og tilrettelagt av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Designerrolla og bærekraftig utvikling, eleven skal kunne

* utføre, tolke, vurdere og formidle bruks-, funksjons- og enkle markedsanalyser

* identifisere eksisterende og framtidige samfunnsutfordringer og gi form til bærekraftige designløsninger

 

Designprosesser og produktutvikling, eleven skal kunne

* bruke ulike metoder i arbeid med produkt i ulike materiale

* utvikle skisser til produkt med ergonomiske løsninger baserte på universell utforming

* gjennomføre en designprosess og lage prototyper i ulik målestokk og diskutere kvalitet og utføring

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: