facebook

I Monets hage

"I Monets hage" er et tverrfaglig undervisningsopplegg for en gruppe elever med ulike funksjonsnedsettelser og rett til spesialundervisning. Felles for elevene er at de har behov for tydelig og langsom progresjon.

Formålet med prosjektet er å lede elevene gjennom en prosess hvor toving er hovedaktiviteten. Sluttproduktet skulle bli et felles kunstverk som andre skulle se.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Lokal læreplan i tråd med Kunnskapsløftet tilpasset den enkeltes individuelle opplæringsplan (IOP) Utvikling av fantasi, kreativitet, motorikk og håndlag fra det enkle til det mer avanserte er viktige dimensjoner i faget og forutsetter tid til utprøving og fordypning. Dette gir den enkelte mulighet til å oppleve gleden ved å skape og mestre, visualisere og formidle eget uttrykk.

Hovedområde – visuell kommunikasjon
I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon, samt idéutvikling er sentrale emner.

Hovedområde – design
I design står formgivning av gjenstander sentralt.

Hovedområde – kunst
Tradisjonen med fritt skapende arbeid innenfor bilde og skulptur videreføres og utvikles.

Norsk og kommunikasjon:
Norsk er integrert i hele prosjektet ut fra funksjonsnivå.                           

Samfunn og Natur:
Bruke sansene til å utforske nærmiljøet.Bruke sansene bevisst ved aktiviteter ute og inne.                                                                              

Mat og Helse:
Bidra til trivsel rundt måltidene. Mestre samarbeid i gruppe med andre elever. Oppleve måltidet som en estetisk opplevelse.

Grunnleggende ferdigheter 
Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om eget arbeid. Presentasjon av eget arbeid.

Å kunne lese i kunst og håndverk, dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler, og om å få inspirasjon til skapende arbeid.

Tidsramme

3.-6 timer over en periode på 3 mnd.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: