facebook
Den første krusedull!

Tegn en krusedull!

Gjennom to år har vi samarbeidet med kunstner Trude Westby Nordmark om en utsmykning til barnehagen. Vi er en forholdsvis ny basebarnehage, der noen midler fra byggeprosessen var avsatt til utsmykning i barnehagen. Gjennom samarbeid med KORO og kunstneren har barna deltatt i den skapende prosessen om hvordan den ferdige utsmykningen skulle se ut. Barna har tegnet streker og linjer med utgangspunkt i kunstnerens bestilling; ”Tegn en krusedull”, vi har sendt tegningene til Trude og hun har jobbet fram den endelige utsmykningen utifra barnas frie ”kruseduller”. Den ferdige utsmykningen henger nå ute på den ene veggen til barnehagen, den har ledlys som skifter i ulike farger og inni lyset ser vi mange streker som gir rom for fantasifulle tolkninger – avhengig av øyet som ser!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser (Rammeplanen, s.42). Vi ser at gjennom dette prosjektet har barna opplevd å bli tatt med på råd, de ble spurt om hva de ønsket og barna var med og utformet ulike ideer til utsmykningen. Barna har gjennom dette arbeidet fått et eierforhold til det ferdige produktet, og viser, gjennom sitt skapende arbeid og delaktighet at dette har de vært med på og at de er stolte!

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: