facebook

Kunstfagenes rolle i opplæring til bærekraftig utdanning.

Konkretisering av utdanning for bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling kan implementeres i kunstfagene på mange måter og i tverrfaglig undervisning. I denne artikkelen skal vi konkretisere noen temaer innenfor bærekraftig utvikling: Redesign, arkitektur og landart. Avslutningsvis kommer en presentasjon av Grønn livslyst tre undervisningsopplegg for naturfag og design og håndverk i videregående opplæring.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Hva sier så dagens læreplan om bærekraftig utvikling på ungdomstrinnet og videregående opplæring? I ungdomskolen er det valgfaget design og redesign innenfor fagområdet kunst og håndverk som har konkrete målsetninger for arbeid med målene om bærekraftig utdanning.

I læreplanen for kunst og håndverk 1-10 trinn er det ikke formulert noen konkrete målsetninger om bærekraftig utvikling. Ett forslag er å tolke det inn i formålet, der er det beskrevet at elevene skal lære om materialer ved eget skapende arbeid, i designprosesser og ved å lære om håndverkstradisjoner (Utdanningsdirektoratet. Læreplan for kunst og håndverk, 2006). Hvilke materialer elevene velger, hvordan de er produsert og ikke minst om materialet kan gjenvinnes kan være kilde til drøftinger om bærekraftig utvikling.

I videregående opplæring for design og håndverk og formgivingsfag er det heller ikke nevnt noe konkret. I læreplanene som kommer i 2016 for videregående opplæring Kunst, design og arkitektur – er bærekraftig utvikling sterkere betonet med programfag til valg, eksempelvis med femtimersfaget Design og bærekraft.

I Naturfag brukes begrepet bærekraftig utvikling fra 5. til 10.trinn og på ungdomsskolen. Dette er plassert under læreplanmålet teknologi og design. Elevene skal kunne vurdere «produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling.» (Utdanningsdirektoratet. Læreplan i naturfag, 2006). Først i videregående opplæring på Vg1 blir bærekraftig utvikling et eget hovedmål innenfor naturfag der eget forbruk og påvirkning av miljø sees i sammenheng (Utdanningsdirektoratet. Læreplan i naturfag, 2006)

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: