facebook
Sommerfugl & Tordenfugl

Sommerfuglene møter Tordenfuglene

Tverrkunstnerisk prosjekt med hovedfopkus dans. Grunnleggende idè sprunget ut fra de spontane og poetiskvakre bevegelsene til et av barna under en musikkstund. Personalet på seks valgte selv sitt ansvarsområde og fikk dermed et sterkt eierforhold til prosjekt og produkt. Barna kom med mange forslag underveis som ble brukt. To assistenter kom med de fleste pedagogiske og musikalske idèene denne gang (filosofiske samtaler, musikkarr. m.m.). All musikk, kulisser, kostymer, lyssetting og handling er selvlaget. Koreograf/danser innleid i regi av Den Kulturtelle Bæremeisen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Prosjektet er forankret i del 3.3. Kunst, kultur og kreativitet. I rammeplanen står det at: "Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet". Dette er hovedmålsettingen for barnehagen vår. Kunst har også en verdi i seg selv og for seg selv.  "Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer". Tverrfaglighet gjennom fordypningsperioder og prosjekt, skaper sammenheng og er for oss, også et mål i seg selv.  

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: