facebook

LAPPETEPPE MED RAPPORT

Valgfaget Design og redesign har et fokus på miljø og gjenbruk i kompetansemålene. I denne oppgaven får elevene jobbe med gjenbruk av tekstiler, og de får trening i å skrive rapport. Kompetansemålene i valgfaget sier blant annet at elevene skal kunne begrunne valg i designprosessen, og at de skal kunne dokumentere og presentere egen designprosess og produkt. Skrivinga er en integret og vesentlig del av prosessen i produktutviklinga fra idé til ferdig produkt. Prosessen hjelper også elevene til å utvikle grunnleggende ferdigheter innen skriving. 

Dette opplegget er hentet fra Skrivesenteret og er laget av Ida Magnhild Okkenhaug

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget design og redesign

 

Designprosess

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

 

Produkt

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: