facebook

Inspirasjon i skandinavisk design - keramikkskål

Arbeid med plastiske materialer som leire er noe de fleste elever liker. I dette opplegget får elevene erfaring med plateteknikk. Oppgaven legger vekt på dokumentasjon av arbeidet og legger vekt på prosessen, samtidig som elevene opplever å få et ferdig produkt de kan være stolte av.

Regning som grunnleggende ferdighet i faget står sentralt i denne oppgaven. Liza Baltzersen Utheim har prøvd ut opplegget i flere klasser, og oppgaven er utarbeidet over flere år med undervisning i 10. klasse ved Rognan ungdomsskole. Hennes erfaring er at elevene på dette alderstrinnet opplever stor mestring og er mottakelig for innføringen og forarbeidet som denne oppgaven krever.

Du finner opplegget i sin helhet ved å trykke på lenken til høyre på siden.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Etter 10. årstrinn er mål for opplæringen at elevene skal kunne:

Visuell kommunikasjon:

 • stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer
 • dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

 

Design:

 • designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon
 • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 • samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk
 • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk
 • gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv

 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Regning:

 • Mønsterskaping: Speiling, rotasjon, forskyvning
 • Konstruering og/eller tegning av vinkler, bruk av passer, linjal og gradskive
 • Sirkelsektor (Modellen blir en avkappet kjegle)

Lesing:

 • Lese informasjon, følge arbeidsbeskrivelser, lese merkelapper på leire og begining

Skriving:

 • Skissearbeid, tankeskriving, skriving av logg og vurdering, lage plakat til utstilling

Muntlig:

 • Begrunne, beskrive og presentere eget og andres arbeid, kunne bruke relevante fagbegreper, samarbeide om å lage utstilling

Digitalt:

 • Søke informasjon, eventuelt bruke GeoGebra til å lage mal, presentere arbeidet i en multimedia-presentasjon, fotografere arbeidet underveis

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: