facebook

Etisk mote

Hvordan gjøre klesindustrien bedre for folk og natur? Hvordan er det med tilgang på etisk mote?  Hva gjør de store kleskjedene?

I dette undervisningsopplegget skal elevene søke svar på disse spørsmålene og visualisere dem. I undervisningsopplegget finner du gode tips til inspirasjon og framgangsmåte. Oppgaven er utviklet spesielt med tanke på vurdering i design og redesign.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Eva Lutnæs i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Designprosess - eleven skal kunne:

  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt - eleven skal kunne:

  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: