facebook

OMSØM (Barnekjole)

Introduksjon til læreren:

Dette er en oppgave i redesign, der elevene skal gjøre om et gammelt plagg eller et stoff til en barnekjole.

I faget er det viktig at elevene skal kunne dokumentere og begrunne de valgene de har gjort. I kompetansemålene for valgfaget står det blant annet at elevene skal kunne begrunne valg i designprosessen, og at de skal kunne dokumentere og presentere egen designprosess og produkt.

Å skrive en begrunnelse når produktet er ferdig, vil fungere som en bevisstgjøring i forhold til de valgene elevene har tatt. I tillegg får elevene trening i å bruke et fagspråk.

Utviklet av Skrivesenteret ved Ida Magnhild Okkenhaug

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Valgfaget design og redesign

 

Designprosess

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

 

Produkt

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukt
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: