facebook
Foto: Carl Nilssen-Love

Instrumentbygging i barnehagen

Det å utforske lydene i gjenstandene rundt seg starter veldig tidlig i livet. Det å riste, dunke, gni eller blåse og rope inn i ting er en naturlig del av utforskningen. Og det kan være en helt glidende overgang mellom hva som er lek og lydoppdagelse, hva som blir musikk og kommunikasjon med andre. Her er oppskrift på hvordan man lager tre forskjellige instrumenter med barna i barnehagen: ballongtutofon, xylofon og kalimba. La deg inspirere til å lage et helt orkester!

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Kapittel 9: Barnehagens fagområder, Kunst, kultur og kreativitet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

  • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Gjennom å jobbe med instrumentbygging vil man komme innom flere fagområder fra rammeplanen. Det handler om teknikk og fysikk når man lager instrumenter og undersøker vibrasjon og sammenheng med lyd, og hvordan man kan minske lengden på et rør for å oppnå en annen tone. Gjennom samtaler om hvordan lyd blir til, eller hvor den blir av når vi ikke hører den lenger kan barna undre seg over filosofiske spørsmål som samtidig kan ha naturfaglige svar. Gjennom å bruke verktøy og jobbe med instrumentbyggeteknikker får barna førstehåndserfaring med nye begreper, for eksempel baufil, spon og ballongtutofon. Selv om prosjektet er forankret i fagområdet kunst, kultur og kreativitet føyer det seg inn i et helhetlig læringssyn der barna opplever, erfarer og undrer seg sammen med støttende voksne og potensialet for glede og mestring er stort.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: