facebook
Foto: Elever ved Saltdal videregående skole

KDA - Foto og grafikk

Undervisningsopplegget er inspirert av Kristine Norlanders masteroppgave, «Mobilfotografiet  -  en undersøkelse av smarttelefonen som skapende verktøy», og hennes utprøvinger og undersøkelser i skolen knyttet til denne. I fagtidsskriftet Form sier Norlander bl.a. at «å ta i bruk smarttelefonen som et skapende verktøy var en ny måte å tenke på for de aller fleste. Det ble opplevd som et frigjørende verktøy som endret måten de så på omgivelsene sine» (Norlander, 2014).
Nettopp dette med å få elevene til Å SE motiv på nye måter er selve krumtappen her! Undervisningsopplegget er gjennomført flere ganger, hver gang med positivt og overraskende resultat for både elever og lærere. Bruk av blogg som delingsverktøy og læringsarena er inkludert i arbeidsperioden.

Forankring i rammeplanen/ kompetansemål

Foto og grafikk 1

Elevene skal kunne 

* gjere greie for og bruke ulike visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafiske uttrykk

* beskrive ulike innstillingar i eit kamera og bruke dei som verkemiddel i eige arbeid med foto

 

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig i denne oppgaven innebærer at elevene knytter fagbegrep til egne foto i samtale med lærer og medelever.
Med mobiltelefonen som verktøy gjøres mulighetene til å fortolke og visualisere alle tenkelige hverdagslige hendelser og artefakter, hvor som helst og når som helst, svært tilgjengelig for elevene. Slik understøtter oppgaven grunnleggende ferdigheter som det å kunne uttrykke seg skriftlig. I denne sammenhengen betyr det at eleven undersøker og fortolker fragmenter fra sin visuelle hverdag og formidler sine sanseinntrykk gjennom mobilfoto. 
Å kunne lese trenes elevene i gjennom å forholde seg undersøkende til egne og andres foto.
Bruk av mobiltelefonen som digitalt verktøy er sentralt i oppgaven. Målet er at eleven utvider sine kunnskaper og ferdigheter om mobilkameraets muligheter og begrensninger som skapende verktøy.

Prosjektbeskrivelse:
Bilder: